^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Szkolenie OSP Ratownictwo techniczne 2017 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku informuje, że planowane jest rozpoczęcie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
            Rozpoczęcie szkolenia w dniu 03.03.2017 r. godz. 16.00 według regulaminu szkoleń z 2006 r. (31 godz.).
Maksymalna liczba szkolonych strażaków OSP – 40 osób.
Zajęcia będą się odbywać:
- w piątek 03.03.2017 r. od godz. 16.00
- w sobotę 04.03.2017 r. od godz. 9.00.
- w niedzielę 05.03.2017 r. godz. od 9.00
- w piątek 10.03.2017 r. od godz. 16.00
Zakończenie szkolenia i egzamin planowane jest na godz. 9.00 dnia 11.03.2017 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie do KP PSP Prudnik zgłoszeń strażaków chętnych do udziału w ww szkoleniu w terminie do 24.02.2017 roku.

Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na kompletnie wypełnionym druku podanym w załączeniu . Zgłoszenia dokonane na innych drukach nie będą rozpatrywane.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
-    skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku; (w załączeniu)
-    wiek - nie przekroczone 65 lat;
-    zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cześć II lub spełnienie równorzędnych wymagań;
-    wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy z jednostek OSP, w których występują braki w wyszkoleniu w tym zakresie.

DRUK ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE Pobierz

Pozdrawiam
------------------
bryg. Tomasz Protaś
Zastępca Komendanta Powiatowego
KP PSP Prudnik
tel. 774380536, 602412118

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.