W dniach od 1 stycznia 2017 r do 31 grudnia 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku zanotowała ogółem 755 interwencji, w tym:

 

pożary   190
miejscowe zagrożenia   534
alarmy fałszywe   31


W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział:

zastępy PSP i OSP 1325
strażaków 5648