^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

ulotka informacyjna pobierz

 

NIE DLA CZADU 4 EDYCJA


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

 

kpt. inż. Robert Ćwir

 


CZAD ? CICHY ZABÓJCA !

Druga połowa astronomicznej jesieni przyniosła w całym kraju pierwsze chłodniejsze dni. Odczuwalne obniżenie temperatury powietrza typowe dla przełomu października i listopada to początek sezonu grzewczego, a więc okresu wzmożonego użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń i instalacji służących do ogrzewania naszych mieszkań i domów. Jak co roku w tym okresie wzrasta również zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Od początku września na terenie Polski śmiertelnemu zatruciu uległo już 8 osób, 114 poszkodowanych zostało poddanych hospitalizacji, a strażacy interweniowali ogółem 341 razy. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie grzewczym w wyniku zatrucia czadem swoje życie straciło 61 osób, 2292 osoby doznały uszczerbku na zdrowiu, a strażacy wyjeżdżali do 3830 zdarzeń związanych z CO - zwanym cichym zabójcą.
    W poniedziałek 27.10.2014 r. pod hasłem "NIE DLA CZADU" ruszyła kolejna - czwarta już edycja kampanii MSW i Państwowej Straży Pożarnej informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami tlenkiem węgla. Mając pełną świadomość ogromnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą czad zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z apelem o rozwagę oraz przypominamy, aby:
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używamy węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
uchylać okno w mieszkaniu, gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
stosować urządzenia posiadające niezbędne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
    Niezwykle skutecznym sposobem obrony przed czadem, oprócz dbałości o stan urządzeń grzewczych i instalacji z nimi związanych jest stosowanie atestowanych czujek tlenku węgla. Jeśli dodatkowo zastosujemy w domu czujkę dymu do wczesnego wykrywania pożaru, to urządzenia te emitując sygnał akustyczny na pewno ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem i pozwolą uchronić nasze życie i zdrowie.

st. kpt. Piotr Sobek

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.