^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla czytaj


CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

ulotka informacyjna pobierz

 

NIE DLA CZADU 4 EDYCJA


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

 

kpt. inż. Robert Ćwir

 


CZAD ? CICHY ZABÓJCA !

Druga połowa astronomicznej jesieni przyniosła w całym kraju pierwsze chłodniejsze dni. Odczuwalne obniżenie temperatury powietrza typowe dla przełomu października i listopada to początek sezonu grzewczego, a więc okresu wzmożonego użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń i instalacji służących do ogrzewania naszych mieszkań i domów. Jak co roku w tym okresie wzrasta również zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Od początku września na terenie Polski śmiertelnemu zatruciu uległo już 8 osób, 114 poszkodowanych zostało poddanych hospitalizacji, a strażacy interweniowali ogółem 341 razy. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie grzewczym w wyniku zatrucia czadem swoje życie straciło 61 osób, 2292 osoby doznały uszczerbku na zdrowiu, a strażacy wyjeżdżali do 3830 zdarzeń związanych z CO - zwanym cichym zabójcą.
    W poniedziałek 27.10.2014 r. pod hasłem "NIE DLA CZADU" ruszyła kolejna - czwarta już edycja kampanii MSW i Państwowej Straży Pożarnej informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami tlenkiem węgla. Mając pełną świadomość ogromnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą czad zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z apelem o rozwagę oraz przypominamy, aby:
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używamy węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego ? nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
uchylać okno w mieszkaniu, gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
stosować urządzenia posiadające niezbędne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,
często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
    Niezwykle skutecznym sposobem obrony przed czadem, oprócz dbałości o stan urządzeń grzewczych i instalacji z nimi związanych jest stosowanie atestowanych czujek tlenku węgla. Jeśli dodatkowo zastosujemy w domu czujkę dymu do wczesnego wykrywania pożaru, to urządzenia te emitując sygnał akustyczny na pewno ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem i pozwolą uchronić nasze życie i zdrowie.

st. kpt. Piotr Sobek

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.