^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Brygadier mgr inż. Grzegorz Kawa – nowym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

GALERIA


W poniedziałek 23 maja 2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbyła się uroczystość przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.
Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Jacek Słobodzian złożył meldunek bryg. mgr inż. Markowi Kucharskiemu - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu. Następnie odczytana została treść aktu powołania bryg. mgr inż. Grzegorza Kawy na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z dniem 23 maja 2016 r.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP wręczając nowemu szefowi prudnickich strażaków akt powołania przedstawił zarys jego pożarniczej kariery zawodowej, którą rozpoczął w roku 1990 jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po pięcioletnim okresie edukacji uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w KR PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskując tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Nysa. W trakcie swojej służby został odznaczony między innymi: Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę,” Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązową Odznaką ”Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”.
W dalszej części uroczystości głos zabrał brygadier Kawa, który podziękował za zaufanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz Staroście Prudnickiemu. Zobowiązał się jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy KP PSP w Prudniku, a KW PSP w Opolu oraz władzami samorządowymi Powiatu Prudnickiego była jak najlepsze i skutkowała poprawą szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zwieńczeniem uroczystości były życzenia i wiele ciepłych słów, których nie szczędzili nowemu komendantowi zaproszeni goście, reprezentujący władze samorządowe zarówno powiatowe jak i gminne, szefowie służb i instytucji z terenu ziemi prudnickiej oraz licznie przybyli przyjaciele, koledzy i znajomi.

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.