^Powrót na góre

  • Mrozy

    W związku z okresem zimom, w którym niejednokrotnie odnotowuje się gwałtowne spadki temperatury, KP PSP w Prudniku przedstawia kilka porad:

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

mgr inż. Stanisława Szmyd
tel: 77 438 05 37
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Halina Wiśniewska
tel: 77 438 05 47
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
- zapewnieniu terminowego ściągania należności;
- analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
- prowadzenie kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
- nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
- prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.