^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi
składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017.729) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przedstawia wykaz zbędnych i zużytych
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych, które przeznaczone są do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych
państwowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego lub darowizny na rzecz podmiotów wymienionych w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Zainteresowane jednostki i podmioty proszone są o składanie pisemnych wniosków na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku,
48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a w terminie do 16 listopada 2018 r.
Szczegółowych informacji na temat składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych udzielają:
mł. bryg. Piotr Sobek pod nr tel. 77 4380-532 oraz st. sekc. Ewa Partyczna pod nr tel. 77 4380-535

Ogłoszenie z dnia 12.10.2018 r. o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego KP PSP w Prudniku zobacz

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.