^Powrót na góre

  • Mrozy

    W związku z okresem zimom, w którym niejednokrotnie odnotowuje się gwałtowne spadki temperatury, KP PSP w Prudniku przedstawia kilka porad:

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński: Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób. czytaj 


Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podsumowanie akcji "Czad i ogień - obudź czujność"

W ramach społecznej kampanii prewencyjnej prowadzonej pod hasłem „Czad i ogień obudź czujność”, której organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, wychodząc naprzeciw adresatom akcji przeprowadziła we wszystkich gminach powiatu prudnickiego szereg spotkań promujących tematykę ww. kampanii. czytaj  

BEZPIECZNE LODOWISKA 2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, realizując zadania z zakresu prewencji społecznej niniejszym informuje o pełnej gotowości włączenia się w akcję „Bezpieczne lodowiska 2017" organizowanej przez KG PSP, której celem jest udzielenie pomoc w organizacji lodowisk w miejscach gwarantujących pełne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym. czytaj więcej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.