^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Życzenia świąteczne ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka więcej

 

Szkolenie dowódców OSP 13-22.10.2016 r.

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku informuje, że zgodnie ze zaktualizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Opolu planem szkolenia jednostek OSP planowane jest rozpoczęcie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku następującego szkolenia :

    Szkolenie dowódców OSP według regulaminu szkoleń z 2015 r. (36 godz.)
    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 13.10.2016 r. Maksymalna liczba miejsc na szkoleniu 20 osób.
Szkolenie planowane jest na 13, 14, 15, 21 i 22 października 2016 r.
    Zajęcia będą się odbywać w czwartki i piątki w godzinach popołudniowych ok. 16.00 oraz w soboty od 9.00. Zakończenie szkolenia planowane jest na 22.10.2016 r.
    W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie do KP PSP Prudnik zgłoszeń strażaków chętnych do udziału w w/w szkoleniu w terminie do 04.10.2016 roku.
Zgłoszenia należy dokonać na druku podanym w załączeniu.
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
•    skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;  
•    wiek - nie przekroczone 65 lat;
•    minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
•    potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy z jednostek OSP, w których występują braki w wyszkoleniu w tym zakresie.

Skierowanie na szkolenie dowódców OSP pobierz

bryg. Tomasz Protaś
Zastępca Komendanta KP PSP Prudnik
tel. 0774380536, 0602412118
www.strazprudnik.pl

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.