^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

DZIEŃ STRAŻAKA w KP PSP w PRUDNIKU

Galeria


W środę 11 maja 2016 r. o godz. 1300 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Jacek Słobodzian rozpoczął apel od złożenia meldunku  bryg. Markowi Kucharskiemu - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu. Następnie głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, który witając wszystkich zaproszonych gości podziękował za ich pomoc i życzliwość okazaną prudnickim strażakom oraz dobrą współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządem lokalnym, weteranami pożarnictwa, zaprzyjaźnionymi służbami oraz instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie naszego powiatu.
    Po odczytaniu listów okolicznościowych Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP, przyszedł moment wręczania medali, odznaczeń oraz nadania wyższych stopni służbowych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 3/OP/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał Brązową Odznakę ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ st. ogn. Robertowi TRZYNIE
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr 202/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało: ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP druhowi Joachimowi Danielowi - synowi Romana. Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr ZZZ/192/26/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP odznaczyło: druha Edwarda Wójtowiczowa
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP uchwałą nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza:
1. druhowi Adamowi Grise - z jednostki OSP Józefów
2. druhowi Adolfowi Hoppe - z jednostki OSP Pogórze
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu uchwałą nr XX/1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. nadało
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1. Panu Radosławowi Roszkowskiemu
2. Panu Stanisławowi Jureckiemu
3. mł. asp. Jackowi Ulmanowi

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. ogn. Mirosławowi Kowalskiemu
2. mł. ogn. Rafałowi Arendarskiemu
3. st. sekc. Krzysztofowi Piskorzowi
4. st. sekc. Markowi Ułanowi

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego PSP uhonorowany został asp. sztab. Andrzej Gajewski. Uroczyste wręczenie dyplomu miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu Decyzją Nr 125.36.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał st. ogn. Krzysztofowi Baraczowi nagrodę pieniężną.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozkazem Personalnym Nr 187/kadr/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. nadał: st. kpt. Piotrowi Sobkowi stopień  MŁODSZEGO BRYGADIERA. Uroczyste wręczenie aktu awansowego miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym Nr 1/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. nadał: mł. asp. Stanisławowi Mięczakowskiemu stopień ASPIRANTA.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Rozkazem Personalnym Nr 16/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. nadał:                                                                                     
stopień  OGNIOMISTRZA:
1. mł.ogn. Mirosławowi Kowalskiemu
2. mł.ogn. Damianowi Tarnowskiemu

stopień  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
1. st.sekc. Michałowi Szczygłowi

stopień  STARSZEGO SEKCYJNEGO:
1. sekc. Tomaszowi Horwat
2. sekc. Marcinowi Misztoft

Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Rozkazem Personalnym Nr 18/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. nadał:
stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:
1. sekc. Krzysztofowi Piskorz
2. sekc. Arkadiuszowi Żegleń
Pan Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki za wzorowe wykonywanie zadań służbowych postanowił uhonorować nagrodami rzeczowymi wyróżniających się strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku:
1. mł. ogn. Damiana Derę
2. st. sekc. Włodzimierza Wójtowicza
    
Pełne życzliwości gratulacje dla odznaczonych i awansowanych oraz słowa uznania dla trudnej strażackiej służby płynęły z ust wielu zaproszonych gości. Oficjalne uroczystości zakończyła smaczna grochówka.

mł. bryg. Piotr Sobek

oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.strazprudnik.pl

„STOP POŻAROM TRAW

 

 

W piątek 15 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbyła się konferencja inaugurująca na terenie powiatu prudnickiego ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „STOP POŻAROM TRAW”, pomysłodawcami której jest Komenda Główna PSP oraz Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
W spotkaniu, podczas którego poruszano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem na szlakach turystycznych, oprócz strażaków wzięli także udział przedstawiciele: Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Prudnik, prudnickiej Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego w Prudniku, Gminy Prudnik, prudnickiego PTTK oraz lokalnych mediów.
Otwierający konferencję bryg. Tomasz Protaś przytoczył dane statystyczne z których wynika, że w 2015 r. w Polsce doszło do blisko 83 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. W ich wyniku poszkodowanych zostało 141 osób a 7 osób straciło życie. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Na terenie powiatu prudnickiego w minionym roku takich pożarów zanotowano ogółem 125. Do ich ugaszenia niezbędnych było 1005 strażaków oraz 231 samochodów z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

 

Następnie głos zabrał funkcjonariusz policji mł. asp. Tomasz Kukułka, który przypomniał o tym, iż proceder wypalania traw jest nie tylko niebezpieczny, ale również zabroniony. Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Za wykroczenia tego typu grożą surowe kary tj. aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia. Przytoczono przypadki stanowiące o tym iż, wypalanie traw utrudnia poruszanie uczestnikom ruchu drogowego. Bardzo często gęsty dym ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do wielu wypadków i kolizji.
Kolejnym z prelegentów był Waldemar Chmielowski – specjalista ds. stanu posiadania i ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Prudnik, zwracający szczególną uwagę na fakt, iż wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Wielokrotnie ogień wymyka się spod kontroli, a osoby go wzniecające narażają na niebezpieczeństwo nie tylko własne zdrowie i życie, ale też życie innych. Z uwagi na znaczne zalesienie, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Zgodnie z obowiązującym prawem w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.    rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.    korzystania z otwartego płomienia,
3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Oprócz wspomnianych kar nakładanych przez policję czy prokuraturę, grożą za to także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
Mając na uwadze fakt, że w niespełna czterech miesiącach 2016 roku zanotowano na terenie naszego województwa już ponad 300 pożarów traw, kierujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu słowa apelu - stanowiące motto kampanii:


„RZUĆ PALENIE - NIE WYPALAJ TRAW”


Pamiętajmy o tym, że:
•    Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!
•    Nie warto ryzykować - na skutek jednej, nieodpowiedzialnej decyzji bardzo łatwo stracić dorobek swojego życia, ale i... samo życie!!!
•    Wypalanie traw jest nieuzasadnione ekologicznie, naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone!!!


st. kpt. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,a
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45,
www.strazprudnik.pl

Życzenia dla strażaków z okazji naszego święta.

 

Swoje życzenia dla braci strażackiej przekazali minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski. Adresatami życzeń są strażacy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, działacze i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze szkół pożarniczych oraz pracownicy i strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał swoje życzenia w postaci filmu zarejestrowanego w jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej pokaż

Swoje życzenia przekazał listownie strażakom także wiceminister Jarosław Zieliński czytaj

Podobnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wystosował list z życzeniami dla osób zaangażowanych w działalność szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. czytaj

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.