^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Brygadier mgr inż. Grzegorz Kawa – nowym Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

GALERIA


W poniedziałek 23 maja 2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbyła się uroczystość przyjęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.
Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Jacek Słobodzian złożył meldunek bryg. mgr inż. Markowi Kucharskiemu - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu. Następnie odczytana została treść aktu powołania bryg. mgr inż. Grzegorza Kawy na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku z dniem 23 maja 2016 r.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP wręczając nowemu szefowi prudnickich strażaków akt powołania przedstawił zarys jego pożarniczej kariery zawodowej, którą rozpoczął w roku 1990 jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po pięcioletnim okresie edukacji uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w Okręgowym Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu. Z dniem 1 czerwca 1998 r. został przeniesiony do pełnienia służby w KR PSP Nysa na stanowisku dowódcy sekcji w JRG Nysa. Od 1 kwietnia 1999 r. do 23 maja 2016 r. zajmował stanowisko Dowódcy JRG w Nysie. Był członkiem sekcji wodno–nurkowej w Nysie oraz dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego w Głuchołazach, uzyskując tytuł ratownika wysokościowego PSP. W latach 2009 – 2013 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gm. Nysa. W trakcie swojej służby został odznaczony między innymi: Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę,” Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązową Odznaką ”Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”.
W dalszej części uroczystości głos zabrał brygadier Kawa, który podziękował za zaufanie Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz Staroście Prudnickiemu. Zobowiązał się jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy KP PSP w Prudniku, a KW PSP w Opolu oraz władzami samorządowymi Powiatu Prudnickiego była jak najlepsze i skutkowała poprawą szeroko pojętego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zwieńczeniem uroczystości były życzenia i wiele ciepłych słów, których nie szczędzili nowemu komendantowi zaproszeni goście, reprezentujący władze samorządowe zarówno powiatowe jak i gminne, szefowie służb i instytucji z terenu ziemi prudnickiej oraz licznie przybyli przyjaciele, koledzy i znajomi.

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

DZIEŃ STRAŻAKA w KP PSP w PRUDNIKU

Galeria


W środę 11 maja 2016 r. o godz. 1300 na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem dowódca uroczystości bryg. Jacek Słobodzian rozpoczął apel od złożenia meldunku  bryg. Markowi Kucharskiemu - Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Opolu. Następnie głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, który witając wszystkich zaproszonych gości podziękował za ich pomoc i życzliwość okazaną prudnickim strażakom oraz dobrą współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządem lokalnym, weteranami pożarnictwa, zaprzyjaźnionymi służbami oraz instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie naszego powiatu.
    Po odczytaniu listów okolicznościowych Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP, przyszedł moment wręczania medali, odznaczeń oraz nadania wyższych stopni służbowych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem Nr 3/OP/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał Brązową Odznakę ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ st. ogn. Robertowi TRZYNIE
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr 202/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało: ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP druhowi Joachimowi Danielowi - synowi Romana. Uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą nr ZZZ/192/26/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP odznaczyło: druha Edwarda Wójtowiczowa
W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP uchwałą nr 203/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza:
1. druhowi Adamowi Grise - z jednostki OSP Józefów
2. druhowi Adolfowi Hoppe - z jednostki OSP Pogórze
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu uchwałą nr XX/1/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. nadało
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1. Panu Radosławowi Roszkowskiemu
2. Panu Stanisławowi Jureckiemu
3. mł. asp. Jackowi Ulmanowi

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. ogn. Mirosławowi Kowalskiemu
2. mł. ogn. Rafałowi Arendarskiemu
3. st. sekc. Krzysztofowi Piskorzowi
4. st. sekc. Markowi Ułanowi

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego PSP uhonorowany został asp. sztab. Andrzej Gajewski. Uroczyste wręczenie dyplomu miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu Decyzją Nr 125.36.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał st. ogn. Krzysztofowi Baraczowi nagrodę pieniężną.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozkazem Personalnym Nr 187/kadr/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. nadał: st. kpt. Piotrowi Sobkowi stopień  MŁODSZEGO BRYGADIERA. Uroczyste wręczenie aktu awansowego miało miejsce 6 maja 2016 r. w KW PSP w Opolu, podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym Nr 1/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. nadał: mł. asp. Stanisławowi Mięczakowskiemu stopień ASPIRANTA.
Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Rozkazem Personalnym Nr 16/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. nadał:                                                                                     
stopień  OGNIOMISTRZA:
1. mł.ogn. Mirosławowi Kowalskiemu
2. mł.ogn. Damianowi Tarnowskiemu

stopień  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
1. st.sekc. Michałowi Szczygłowi

stopień  STARSZEGO SEKCYJNEGO:
1. sekc. Tomaszowi Horwat
2. sekc. Marcinowi Misztoft

Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Rozkazem Personalnym Nr 18/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. nadał:
stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:
1. sekc. Krzysztofowi Piskorz
2. sekc. Arkadiuszowi Żegleń
Pan Radosław Roszkowski - Starosta Prudnicki za wzorowe wykonywanie zadań służbowych postanowił uhonorować nagrodami rzeczowymi wyróżniających się strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku:
1. mł. ogn. Damiana Derę
2. st. sekc. Włodzimierza Wójtowicza
    
Pełne życzliwości gratulacje dla odznaczonych i awansowanych oraz słowa uznania dla trudnej strażackiej służby płynęły z ust wielu zaproszonych gości. Oficjalne uroczystości zakończyła smaczna grochówka.

mł. bryg. Piotr Sobek

oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.strazprudnik.pl

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.