^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Życzenia dla strażaków z okazji naszego święta.

 

Swoje życzenia dla braci strażackiej przekazali minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, wiceminister Jarosław Zieliński i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski. Adresatami życzeń są strażacy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, działacze i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze szkół pożarniczych oraz pracownicy i strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał swoje życzenia w postaci filmu zarejestrowanego w jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej pokaż

Swoje życzenia przekazał listownie strażakom także wiceminister Jarosław Zieliński czytaj

Podobnie komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wystosował list z życzeniami dla osób zaangażowanych w działalność szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. czytaj

„STOP POŻAROM TRAW

 

 

W piątek 15 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku odbyła się konferencja inaugurująca na terenie powiatu prudnickiego ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „STOP POŻAROM TRAW”, pomysłodawcami której jest Komenda Główna PSP oraz Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
W spotkaniu, podczas którego poruszano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem na szlakach turystycznych, oprócz strażaków wzięli także udział przedstawiciele: Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Prudnik, prudnickiej Komendy Powiatowej Policji, Starostwa Powiatowego w Prudniku, Gminy Prudnik, prudnickiego PTTK oraz lokalnych mediów.
Otwierający konferencję bryg. Tomasz Protaś przytoczył dane statystyczne z których wynika, że w 2015 r. w Polsce doszło do blisko 83 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w naszym kraju. W ich wyniku poszkodowanych zostało 141 osób a 7 osób straciło życie. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Na terenie powiatu prudnickiego w minionym roku takich pożarów zanotowano ogółem 125. Do ich ugaszenia niezbędnych było 1005 strażaków oraz 231 samochodów z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

 

Następnie głos zabrał funkcjonariusz policji mł. asp. Tomasz Kukułka, który przypomniał o tym, iż proceder wypalania traw jest nie tylko niebezpieczny, ale również zabroniony. Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Za wykroczenia tego typu grożą surowe kary tj. aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci – kara nawet do 12 lat więzienia. Przytoczono przypadki stanowiące o tym iż, wypalanie traw utrudnia poruszanie uczestnikom ruchu drogowego. Bardzo często gęsty dym ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do wielu wypadków i kolizji.
Kolejnym z prelegentów był Waldemar Chmielowski – specjalista ds. stanu posiadania i ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Prudnik, zwracający szczególną uwagę na fakt, iż wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Wielokrotnie ogień wymyka się spod kontroli, a osoby go wzniecające narażają na niebezpieczeństwo nie tylko własne zdrowie i życie, ale też życie innych. Z uwagi na znaczne zalesienie, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Zgodnie z obowiązującym prawem w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.    rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.    korzystania z otwartego płomienia,
3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Oprócz wspomnianych kar nakładanych przez policję czy prokuraturę, grożą za to także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.
Mając na uwadze fakt, że w niespełna czterech miesiącach 2016 roku zanotowano na terenie naszego województwa już ponad 300 pożarów traw, kierujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu słowa apelu - stanowiące motto kampanii:


„RZUĆ PALENIE - NIE WYPALAJ TRAW”


Pamiętajmy o tym, że:
•    Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!
•    Nie warto ryzykować - na skutek jednej, nieodpowiedzialnej decyzji bardzo łatwo stracić dorobek swojego życia, ale i... samo życie!!!
•    Wypalanie traw jest nieuzasadnione ekologicznie, naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone!!!


st. kpt. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,a
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45,
www.strazprudnik.pl

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.